Doplnky k dverám

Ďalšie príslušenstvo

Kľučky

Kľučka Carmen – štandardná výbava dverí MAGNUM a PREMIUM (kľučka + guľa)

Kľučka Carmen – príplatok 20 € (kľučka + kľučka)

Priezorníky

Priezorník Štandard – v cene štandardnej výbavy modelu Premium a Universal

Priezorník Kyklop – príplatok 20 €

Priezorník Delta – príplatok 20 € (v cene štandardnej výbavy modelu Magnum)